Wetsvoorstel onbetaalde B2C-facturen schiet doel voorbij, zegt het VBO

7 januari 2020 door
BECI Community

Het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, betreurt de goedkeuring van een wetsontwerp dat de inning door ondernemingen van door consumenten onbetaalde facturen in detail regelt.

Het wetsvoorstel wil een toename van de schuldenlast bij consumenten vermijden, maar volgens het VBO zou de schuld met dit voorstel juist kunnen toenemen. De betalingstermijn wordt inderdaad verlengd en de praktijk wijst uit dat dit over het algemeen de schuldenlast nog verergert. Bovendien houdt deze maatregel geen rekening met de economische en financiële realiteit van ondernemingen.

Enerzijds zou die wet een bron van administratieve lasten zijn. De bedrijven zouden trouwens hun algemene voorwaarden moeten herzien en zouden voor elke factuur een individueel incassotraject met een eigen tijdslijn moeten volgen. Anderzijds zullen de ondernemingen langer op de betaling moeten wachten, wat in de praktijk kan leiden tot liquiditeitsproblemen of zelfs faillissement. Bovendien zullen bedrijven hun retentierecht (het recht om de levering uit te stellen tot de consument heeft betaald) blijkbaar niet meer mogen uitoefenen.

Dit wetsvoorstel ontneemt bedrijven dus alle middelen om druk uit te oefenen op wanbetalers. Het wetsontwerp voorziet in een minimale betalingstermijn van 20 kalenderdagen. Indien de factuur niet binnen deze termijn wordt betaald, is de onderneming verplicht een gratis betalingsherinnering te sturen. Kosten wegens laattijdige betaling kunnen niet eerder dan 10 dagen na de verzending van de herinnering worden aangerekend en zouden worden gemaximeerd.

Het VBO maakt zich hier zorgen om en vraagt het Parlement dan ook om hiervan af te zien en het wetsvoorstel niet goed te keuren. Er werd geen echte impactbeoordeling uitgevoerd en de Raad van State werd niet geraadpleegd. Het probleem van de schuldenlast verdient een diepgaander debat. Dit wetsvoorstel pakt namelijk alleen de symptomen aan, niet de oorzaak van het probleem.

Informatie: www.vbo.be

BECI Community 7 januari 2020
Deel deze post
Archiveren