Marc Decorte, voorzitter van Beci: “Het business-ecosysteem is de toekomst”

25 oktober 2017 door
BECI Community

Op 18 oktober stelde de Algemene Vergadering Marc Decorte aan als zijn nieuwe Voorzitter. Hij volgt dus Thierry Willemarck op. De nieuwe voorzitter, die ook CEO van Shell Belgium & Luxembourg is, ziet de toekomst van het Brusselse ondernemerschap en van zijn Kamer van Koophandel met veel vertrouwen tegemoet.

 

Marc Decorte is “nen echte Brusseleir” (hij leefde in Anderlecht, Evere en Woluwe), maar beschouwt zichzelf eerder als een wereldburger: “Omwille van mijn carrière leefde ik 12 jaar in het buitenland, eerst in Londen en daarna in Boedapest, en heb ik de ganse wereld rondgereisd. Dit gaf mij een bredere kijk op zaken. Ik weet vandaag dat openheid naar de wereld een vorm van verrijking is, zowel op menselijk als op zakelijk vlak. Van andere mensen valt er altijd iets te leren.”

 

Eerst en vooral een ondernemer

In feite begon Marc Decorte zijn loopbaan in de familiezaak: “Mijn ouders hadden een bedrijfje in de voedingssector, in Anderlecht. Wat later hielden ze zich bezig met residentieel vastgoed, nog steeds op de Brusselse markt. Ik was dus heel vroeg in contact met de dagelijkse werkelijkheid van een KMO.” Met zijn ingenieursdiploma op zak (hij studeerde aan de UCL en specialiseerde in telecommunicatie), werd Marc Decorte aangeworven door de Antwerpse Moorkens groep, die voornamelijk wagens invoert. Twee jaar later stapte hij over naar de Shell groep, waar hij nog steeds werkzaam is en meerdere functies heeft beoefend, soms simultaan: de ene lokaal, de andere op Europees niveau of wereldwijd. De leidraad was steeds zijn passie voor technologie en zaken.

In zijn meest recente functies was Marc belast met de ontwikkeling en de consolidatie van de retail business van de Shell groep in Oost-Europa, Rusland inbegrepen. Wanneer hij in 2006 naar België terugkeerde, nam hij de leiding van het team dat tankkaarten en loyaliteitsprogramma’s wereldwijd beheerde. Van 2011 tot eind 2016 richtte Marc een nieuw team op voor de digitale conversie van alle activiteiten van de Shell groep in de ganse wereld.

“Tegelijk zet ik me sinds een aantal jaren in voor de begeleiding van starters die digitale technologieën gebruiken om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen”, vertelt hij. “Ik doe aan coaching en bied strategische hulp bij hun benadering van de markt. Ik steun ze in hun organisatie, het groeiproces en het beheer ervan, eventueel in combinatie met een niet-uitvoerende functie in hun raad van bestuur.”

 

Ruimere uitzichten

“Ik beschouw de Belgische en ook de Brusselse verankering als zeer belangrijk”, stelt Marc Decorte. “Dit betekent in geen geval in zichzelf gekeerd zijn. Ik heb in mijn loopbaan een grote verscheidenheid aan steden en economieën leren kennen. Brussel heeft zijn eigen troeven en slaagde er in het verleden in om de Europese instellingen en de NAVO naar hier te lokken. Daar mogen we trots op zijn. Om zijn potentieel volledig te benutten, moet Brussel zich echter constant vernieuwen en ook ver buiten de grenzen uitstralen. Op die manier vind je groeikansen.”

Voorbeelden van goede praktijken? “Kijk even rond. We zouden onder andere kunnen stellen dat de Belgen te weinig assertief zijn. In het buitenland worden wij gewaardeerd als pragmatische mensen met aanleg voor compromissen – en dat is een groot pluspunt – maar misschien zijn we bescheiden. Als we onszelf moeten verkopen, gedragen we ons nogal terughoudend, in tegenstelling tot Amerikanen of Nederlanders, die welbespraaktheid en commerciële vaardigheden heel vroeg integreren in de opvoeding. Het zit hen in de genen. Wij moeten daar nog een inspanning leveren.”

 

Een symbiose tussen grote en kleine ondernemingen

Beci, waarvan Marc Decorte voor de komende drie jaar het voorzitterschap waarneemt, heeft hij echt leren kennen toen hij naar België terugkeerde: “Ik was toen vaak op verplaatsing in het buitenland, maar wanneer ik in Brussel was, nam ik vaak deel aan de evenementen van Beci. Een mooie, goed geoliede organisatie, vond ik. Het waren toen – en vandaag nog steeds – bevoorrechte gelegenheden om op eenzelfde plaats en tijd de Brusselse bedrijfsleiders te ontmoeten. Niet alleen topmensen van grote ondernemingen, maar ook een interessante mix van veel kleinere bedrijven.” Dat noemt hij het ‘business ecosysteem’: “Ik ben ervan overtuigd dat wij hoe langer hoe meer gaan functioneren in een dergelijk ecosysteem, waarin bedrijven van alle omvang een rol te vervullen hebben. Dat merken we zeer goed op het gebied van innovatie, waar de ondernemingen steeds meer samenwerken. De creatie van waarde zal meer en meer voortvloeien uit partnerschappen en ecosystemen, omdat de uitdagingen complexer worden.”

Deze taak is weggelegd voor Beci, vindt de nieuwe voorzitter. En het is ook de opzet van het project The Cham, waar Marc Decorte 100% achter staat: “Hoe creëren we een omgeving waarin de starter in symbiose samenwerkt met een groot bedrijf? Hoe vergemakkelijken wij de creatie van ecosystemen? In mijn loopbaan kreeg ik de kans om ondernemingen samen te brengen in ecosystemen die goed werken. Ik geloof daar heel sterk in en The Cham ligt precies in dezelfde lijn, met een evolutie van de diensten van de Kamer van Koophandel en respect voor de continuïteit. Mijn inbreng bestaat uit ervaring om het initiatief sterker en succesvoller te maken. Dit is trouwens een van de redenen waarom ik het voorzitterschap heb aanvaard. De Kamer lanceerde een strategisch project waarin ik me volledig terugvind en dat overeenstemt met mijn eigen interesses.”

 

Het geweldige potentieel van digitalisering

Ingenieur Marc Decorte heeft heel veel belangstelling voor de digitalisering van de diensten van de Kamer. “Heel graag wil ik met Beci de ervaring delen die ik qua digitalisering enerzijds wereldwijd maar ook op het niveau van starters heb vergaard. Ik denk dat digitalisering voor alle vormen van organisaties, dus ook kamers van koophandel, totaal nieuwe uitzichten opent. Ik weet zeker dat onze leden geconfronteerd zijn met dezelfde uitdagingen, die ook kansen zijn. Dit is voor ons de gelegenheid om ze te begeleiden, omdat we dezelfde weg hebben afgelegd. Mijn ervaring heeft me geleerd de eerste stap te durven zetten. Nadien leer je ‘al gaande’. Wij zien waarschijnlijk slechts een miniem gedeelte van de kansen die de digitalisering ons biedt. De andere zullen we onderweg tegenkomen. Het belangrijkste is onze houding: zien we de digitalisering als een kans of een dreiging? Als we ze als een dreiging beschouwen, dan wordt ze dat ook. En hetzelfde geldt voor de kans. Ook voor de digitalisering moeten we ons als ondernemers gedragen.”

Marc Decorte heeft veel vertrouwen in de toekomst van ‘zijn’ Kamer: “De Kamer van Koophandel van Brussel is al meer dan drie eeuwen oud. Ze heeft al meerdere revoluties doorstaan in de samenleving en in de bedrijfswereld. Ze heeft dus echt een reden van bestaan: enerzijds de relatie tussen de ondernemingen en de ondernemers, een vertrouwensrelatie waarin de Kamer een vooraanstaande rol speelt, en anderzijds de hulp aan leden om bij te blijven in een steeds veranderende zakelijke omgeving en om zich voldoende aan te passen, zodat ze zich op hun corebusiness kunnen toespitsen. Bovendien moet ook een relatie met de politieke wereld in stand worden gehouden om hem inzicht te geven en hem te helpen bij het ontwikkelen van gunstige omstandigheden voor het zakenleven, de tewerkstelling, de creatie van waarde en het welzijn van de samenleving in haar geheel. Hierdoor ontstaat een positieve spiraal waar iedereen voordeel uit haalt en tegelijk toe bijdraagt.”

En hij besluit: “De reden van bestaan van de Kamer van Koophandel zal niet veranderen, maar wel de specifieke diensten aan de ondernemingen en de manier waarop ze worden aangeboden. Een evolutie die ondertussen 300 jaar oud is…”

 

BECI Community 25 oktober 2017
Deel deze post
Archiveren