Een nieuw nationaal stadion in Brussel?

20 februari 2018 door
BECI Community

De leefbaarheid van het ‘Eurostadion’ project aan de Heizel kwam serieus in het gedrang toen de UEFA (de Europese voetbalunie) begin december de Euro 2020 voetbalmatchen niet meer in Brussel wilde organiseren. Het negatieve advies van het Vlaamse bestuur, begin januari, gold bijna als een doodsteek. En nu krijgt een eventuele renovatie van het Koning Boudewijn Stadion opnieuw meer aandacht.

 

Vóór

Philip Neyt, bestuurder en woordvoerder van Ghelamco

De Stad en het Brusselse Gewest hadden de modaliteiten van het project op voorhand vastgelegd. Ghelamco werd gewoon belast met de uitvoering van de aanbesteding. Het verlies van de Euro 2020 kan ons niet worden verweten. De audit van de UEFA was trouwens zeer positief, wat getuigt van het vertrouwen in onze planning, onze technieken en onze architecturale en financiële plannen. En de buurtweg? Die zorgt al voor herrie tussen Vlaanderen (Grimbergen) en Brussel sinds de Universele Tentoonstelling van 1958. Het probleem is opgelost, maar we staan drie en een half jaar verder. Toch zullen wij onze verbintenissen blijven naleven.

De Euro 2020 was geen uiterste datum. België genoot een internationale uitstraling met dit project en riskeert nu een droom te verliezen. Als de Euro niet in Brussel doorgaat, zullen andere landen ons contacteren om het zich toe te eigenen. Omwille van de Volkenbond vanaf 2018 is een state of the art stadion dat de UEFA normen naleeft, vandaag een noodzaak.

Spijtig dat grote projecten in België zo stroef verlopen. De studie van de 13 mogelijke vestigingen dateert van 2005. Politieke kringen kozen voor parking C. Daar waren wij geen voorstander van. Dit terrein ligt in Vlaanderen en Brussel moet daar rekening mee houden.

Het negatieve advies van de Commissie vind ik niet zo negatief als de pers beweert. Wij gaan onze tegenargumenten voorleggen aan de minister en zijn beslissing afwachten. Zelfs een negatief antwoord betekent het einde nog niet. In dat geval zoeken wij oplossingen, anders zijn we weer 10 of 15 jaar kwijt om een nieuwe vestiging te vinden. Voor een renovatie van het Koning Boudewijn Stadion moet alles wordt herbegonnen vanaf de aanbesteding. En zou de mobiliteit dan enkele honderden meters verderop geen probleem opleveren? Meerdere studies besluiten dat een eenvoudige renovatie onmogelijk is. Het stadion is te klein om aan de UEFA normen te voldoen. En de buurtbewoners bevinden zich veel dichter bij dan in het geval van parking C.

 

Tegen

Johan Van den Driessche, N-VA fractieleider in het Brusselse Parlement

Ik beschouw het Eurostadion sinds het negatieve advies van het Vlaamse bestuur als dood en begraven. De Vlaamse regering moet zich nu uitspreken over een bouwvergunning maar beschikt over bitter weinig speelruimte. Als de vergunning er komt, zouden de tegenstanders stof genoeg hebben voor protest. Het advies duidt op onopgeloste mobiliteitsproblemen en te creatieve berekeningen. Ghelamco wil 700.000 m² volbouwen, dus 10 keer meer dan de maximaal toegestane oppervlakte ter plaatse. Dit zou bijvoorbeeld gebeuren via prorata, aangezien het stadion alleen tijdens de matchen zal worden gebruikt. Als het zoiets aanvaardt, creëert het Vlaamse bestuur een flink precedent. Omwille van de rentabiliteit is het voor 80% een vastgoedproject geworden.

Mede door de 4,5 miljoen euro die de Stad jaarlijks en 30 jaar lang zal betalen en de extra kosten voor een ondergrondse parking, zal het Eurostadion volgens mijn berekeningen tussen 300 en 400 miljoen aan de belastingplichtigen kosten. In feite is er is sprake van drie stadions: het Eurostadion, een stadion voorzien in het Neo project op de Heizel voor de atletiekclub Excelsior, en nog ergens anders een nieuw stadion voor ongeveer 30.000 toeschouwers, bestemd voor het Memorial Van Damme.

De voorstanders van het Eurostadion hadden er alle baat bij om de renovatie van het Koning Boudewijn Stadion te verwerpen wegens te duur en geen belangstelling van de privé. Dit debat stond altijd onder invloed. Nochtans hebben kandidaten een partnerschap tussen openbare en privé voorgesteld en Besix kwam zelfs met een voorstel dat geen beroep zou doen op de belastingplichtige. Het bureau Goedefroo oordeelt dat het Koning Boudewijn Stadion in overeenstemming kan worden gebracht met de normen van internationale voetbalmatchen. Onafhankelijke deskundigen zouden zich over dit vraagstuk moeten buigen. Een renovatie zou qua hinder en mobiliteit een beperkte impact hebben, aangezien de club van Anderlecht zijn eigen stadion wenst en omdat vele mensen het nationale voetbalteam in de verscheidene stadions van het land, Brussel inbegrepen, zouden willen zien optreden.

BECI Community 20 februari 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren