Zelfstandigen: uw vergoedingen

24 maart 2020 door
BECI Community

Invoering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die gedwongen worden hun activiteit te onderbreken. Vanaf heden kunnen ook zelfstandigen genieten van bijstand in het kader van het overbruggingsrecht.

 

Op 19 maart keurde de Kamer de wettekst goed die aanvullende, ondersteunende maatregelen biedt voor zelfstandigen die vanwege het coronavirus hun activiteiten moeten staken.

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse financiële tegemoetkoming -van maximaal twaalf maanden- met behoud van bepaalde sociale rechten voor een periode van maximaal vier kwartalen en dit zonder sociale bijdragen te hoeven betalen. Het gaat om de vergoeding van gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschapsuitkeringen.

Dit overbruggingsrecht kan worden verleend aan de zelfstandige, aan een meewerkende echtgenoot of aan een zelfstandige hulp die er zijn hoofdactiviteit vervult. 

Zelfstandigen en zorgverleners die hun activiteiten moeten staken -als gevolg van de sluitingsmaatregelen van de regering- hebben recht op deze hulp voor de maanden maart en april 2020. Dit ongeacht een totale of slechts gedeeltelijke onderbreking. Zo kunnen ook bedrijven die alleen op bepaalde tijden open zijn of die op afspraak moeten werken, profiteren van de volledige financiële dienstverlening. Bovendien is er voor deze zelfstandigen geen minimumonderbrekingsperiode vereist.

De andere zelfstandigen hebben recht op het volledige, financiële voordeel voor de maanden maart en april 2020, voor zover zij hun activiteiten gedurende elk van deze maanden gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken vanwege het coronavirus. De onderbreking moet totaal zijn.

Hierbij gaat het om een zelfstandige op wie de sluitingsmaatregel van de overheid geen directe impact heeft, maar door het coronavirus (indirect) ernstige moeilijkheden ondervindt, en zo verplicht wordt de zelfstandige activiteiten – voor een minimum van 7 dagen – te onderbreken 

Bijvoorbeeld door afwezigheid van de quarantaine geplaatste werknemers, onderbroken leveringen of een sterke afname van activiteit (afname van reserveringen, afname van bezetting, toename van annuleringen, etc.), met een steed verlieslatende  activiteiten als gevolg. 

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder personen ten laste en 1.614,10 euro met personen ten laste.

Het bedrag van het overbruggingskrediet is netto. Het wordt belast als vervangingsinkomen, wat betekent dat het niet wordt opgenomen in de berekening van de bijdragen van zelfstandigen.

De zelfstandige moet ingeschreven zijn in het Belgisch Nationaal Register.

In het geval dat de sluitingsmaatregel wordt verlengd of in geval van quarantaine, kunnen deze tijdelijke ondersteunende maatregelen worden verlengd.

Download hier uw in te vullen document waarmee u uw aanvraag van overbruggingskrediet kan volbrengen.

Het volstaat het ingevulde aanvraagformulier naar uw sociaal verzekeringsfonds te sturen.

Aarzel niet contact met ons op te nemen op het noodnummer op 02 533 4090.

BECI Community 24 maart 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren