Lars Zimmermann: kringloopeconomie en open source hand in hand in Berlijn

25 oktober 2017 door
BECI Community

Berlijn is duidelijk ‘the place to be’ voor diegenen die in het potentieel van de kringloopeconomie en de transitiemodellen geloven. Wij ontmoetten er Lars Zimmermann, een veelzijdige figuur, kunstenaar en economist tegelijk, voor wie open source de beste manier is om de kringloopeconomie te promoten.

 

Door oorlogen geteisterde gebieden kunnen, na de vernieling, met een schone lei beginnen. Ze kunnen dan ‘from scratch’ nieuwe manieren van denken, nieuwe vormen van economische ontwikkeling en een nieuwe verhouding tot de wereld in het leven roepen. Berlijn is typisch een van de hoofdsteden waar deze dynamiek krachtig tot uiting komt, zeker sinds de Duitse hereniging. Lars Zimmermann ontplooide zich in deze in Europa unieke culturele, sociale en economische toverketel. “Ik ben een artiest en een economist, maar ik beschrijf mezelf liefst als een hacker”. Het woord verwijst meestal naar misdadige praktijken op het internet, maar bij Zimmermann krijgt de term een heel andere betekenis. In het Engels betekent to hack zoveel als ‘kraken’, maar wanneer het wordt toegepast op afgedankte voorwerpen die van hun oorspronkelijke functie worden afgewend om op een andere manier te worden ingezet, wordt ‘hacken’ veel sympathieker. Lars ‘hackte’ bijvoorbeeld oude Legoblokjes die hij doorboorde en op een houten plank bevestigde met gewone schroeven. Het werd een bijzonder elegante kapstok.

Het voorafgaande denkproces nam ten slotte meer tijd in beslag dan de assemblage van de teruggewonnen voorwerpen, maar het loonde de moeite. De andere eigenheid van Lars Zimmermann is namelijk dat hij systematisch zijn tips & tricks zo ruim mogelijk bekendmaakt, met de hoop dat zijn ideeën andere mensen in Berlijn of ergens anders ter wereld zullen aanzetten dergelijke schema’s te reproduceren en op die manier de verspilling tegen te werken. “De ontwikkeling van de kringloopeconomie gaat gepaard met het delen van kennis, en dus het open source principe.” Deze aanpak druist regelrecht in tegen de methodologie van Michaël Braungart, eveneens een Duitse voorstander van de kringloopeconomie, die echter aan bedrijven zijn consultancydiensten aanbiedt om ze te helpen bij de ontwikkeling van producten en diensten die aan het kringloopprincipe beantwoorden. Van de vrije verspreiding van kennis is er bij Braungart weliswaar geen sprake.

 

Van Berlijn naar Teheran, Bogota of Toronto

Lars Zimmermann: “Zich inzetten voor open source betekent concreet informatie publiceren over de manier waarop de dingen in elkaar zitten. Dit kan via de verspreiding van de recepten, computercode, productiegegevens of designdata, zodat iedereen aan de hand van deze informatie zelf kan studeren, gebruiken en bouwen.”

Dit alles gebeurt meestal via decentrale en distributieve vormen van samenwerking. Verscheidene groepen bespreken projecten, documenteren feedbacks, corrigeren foutieve elementen, creëren prototypes van oplossingen en ontwikkelen nuttige en instelbare softwares, naast allerlei types materiaal, werktuigen en zelfs culturele producties. Omdat hij zich volledig achter deze logica schaart, besliste Lars Zimmerman zich in te zetten voor de organisatie van de OSCE Days in Berlijn. Het evenement was dit jaar aan zijn derde editie toe en kende een grote opkomst. Naast de overvloed aan ideeën die het platform bij de leden van de wereldwijde kringloopgemeenschap inzamelde, verwelkomden de OSCE Days alle in Berlijn fysiek aanwezige deelnemers op bijzonder interessante workshops, waaronder een Soap Lab waar afgedankte olie dient om zeep te produceren, en een ander atelier waar u leert een pedaalshredder te bouwen voor de vernietiging van vertrouwelijke documenten.

Als u op 23 en 24 november deelneemt aan de reis naar Berlijn met Beci (zie blz 54), gebruik dan uw vrije tijd ter plaatse om kennis te maken met Lars. Echt de moeite waard!

Informatie: https://oscedays.org ; http://bloglz.de/me-contact/

 

BECI Community 25 oktober 2017
Deel deze post
Archiveren