De sociale materialiteit meten? Goed voor bedrijf, personeel en samenleving

25 januari 2023 door
BECI Community

Een ESG-beleid (Environment, Social, Governance) is tijdrovend. Grant Thornton en BECI ondersteunen KMO’s met maandelijkse webinars op het CONNECTS-platform. De sessiesvoor iedereen toegankelijk – betrekken talrijke deskundigen en bedrijfsleiders. Ze besprekentheoretische concepten en methodologische instrumenten, maar ook praktische ervaringen, adviezen en ideeën.

De vaardigheden zijn ook heel belangrijk. Met de digitalisering moeten we ervoor zorgen dat iedereen in onze organisatie maar ook in de samenleving inzetbaar blijft, Catherine Bals, Proximus.

Hoe beoordelen we de sociale materialiteit (‘S’) in de ESG-prestaties van een bedrijf? Ons 4dewebinar kaartte dit thema aan op 17 januari, startdatum van de top in Davos, waar o.a. arbeidskrachten en werkgelegenheid op de dagorde stonden.

 

Achtergrond

Isabel Derison, partner bij Grant Thornton, herinnerde aan de stappen van een pragmatische ESG-aanpak, terwijl Katherine Jespers, Head of Social & Governance bij hetzelfde kantoor, inging op de voornaamste aspecten van het sociale beleid in een bedrijf: gezondheid en veiligheid, arbeidsverhoudingen, mensenrechten en arbeidsomstandigheden, naast diversiteit en inclusie.

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid van mensen in een organisatie, terwijl inclusie een omgeving bevordert waarin elke werknemer zich erkend voelt en ten volle kan bijdragen tot de doelstellingen van het bedrijf. Diversiteit is intern (geslacht, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden …), extern (beroepsachtergrond, godsdienst, persoonlijke gewoonten, burgerlijke staat) en organisatorisch (anciënniteit, werkterreinen, functioneel niveau, enz.).

 

Sbij Proximus

Catherine Bals, hoofd duurzame ontwikkeling bij Proximus, beschreef de sociale materialiteit in haar bedrijf. De operator heeft de ESG-dimensie volledig geïntegreerd in zijn mission statement.

Digitale inclusie staat centraal bij Proximus. Het bedrijf benadert dit vraagstuk vanuit drie invalshoeken. Ten eerste de beroepskwalificaties, met het motto ‘geëngageerde, bekwame en gelukkige medewerkers’. Dit reikt verder dan de grenzen van het bedrijf. “We moeten erop toezien dat mensen, zowel binnen onze organisatie als in de samenleving, inzetbaar blijven, zei Catherine, verwijzend naar partnerschappen met de sociale organisaties MolenGeek, School 19, Technobel en diverse onderwijsinitiatieven.

Ten tweede de toegankelijkheid. De massale investeringen van Proximus in glasvezel willende digitale wereld voor iedereen toegankelijk maken, via een gedifferentieerde distributiestrategie en meerdere programma’s voor de minst bedeelden. Catherine vermeldeook inclusieve oplossingen voor mensen met een handicap, o.a. in toepassingen en websites, en de programma’s ‘digital for youth’, ‘good planet’ en ‘close the gap’.

Vertrouwen – de derde pijler – heeft te maken met cyberveiligheid. Dit gaat over samenwerking en bescherming, legde Catherine uit. Proximus investeert fors in de veiligheid van zijn netwerk en zijn klanten via versterkings- en sensibiliseringsprojecten.

Tot slot wees ze onder meer op de ‘digital inclusion by design index’, waarmee elke organisatie haar digitale inclusie kan testen en tips en adviezen kan krijgen.

Het voornaamste doel van de Sin ESG is het respect van het bedrijf voor de mensenrechten en de kwaliteit van de relaties binnen het bedrijf en met de gemeenschap, aldus Isabel Derison, Grant Thornton.

 

 

Close the gap

Een van de partners van Proximus is Close the Gap (CTG) Circular. Het in België, Nederland en Kenia gevestigde CTG verzamelt, renoveert en verkoopt IT-apparatuur van grote bedrijven, meestal voor non-profitdoeleinden. De apparatuur wordt gebruikt in ontwikkelings- en onderwijsprojecten. De maatschappelijke impact (IT voor kansarmen) en de ecologische weerslag (vermindering van afval en vervuiling) zijn de kernmissies van CTG. Oprichter en CEO Olivier Van den Eynde deelde zijn visie op de ‘S’-aspecten.

Sinds 2003 zamelde CTG bijna 1.200.000 apparaten in en steunde daarmee meer dan 8.500 projecten wereldwijd, vooral in Afrika. Overal garanderen we dezelfde kwaliteit aan al onze klanten, ongeacht hun herkomst of levensomstandigheden. De apparatuur werkt als nieuw, met geregistreerde software, benadrukte Olivier.

Een leverancier-klant relatie is gezonder dan een ongelijke schenker-begunstigde relatie. Bovendien kan een klant altijd klagen over zijn leverancier, Olivier Vanden Eynde, CTG Circular.

Vanuit Mombasa runt CTG sinds 2019 een computerrecyclingbedrijf, waarlangs Olivier samenwerkingsverbanden opbouwt met Oost-Afrikaanse bedrijven. Zijn Keniaanse team bestaat uit 50 medewerkers. “Hun salaris is competitief en zeker veel hoger dan in de informele economie, die hier dominant is. Voor ons is dit sociaal ook erg belangrijk”, zei hij.

Van een hardware recyclingbedrijf is CTG uitgegroeid tot een technologiekatalysator en bedrijvenstimulator en -incubator. De organisatie ontvangt jonge Afrikaanse IT-ondernemers en helpt hen hun ideeën om te zetten in veerkrachtige bedrijven. 200 kandidaat-ondernemers hebben deelgenomen aan het speciale programma. Tien van hen kregen directe financiering.

Metingen van het aandeel mensen uit sociaal ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie en in het management vertellen hoe inclusief je bedrijf wel is, Katherine Jespers, Grant Thornton.

Ik gebruik bewust de term klantals we het over onze projecten hebben, omdat ik meer geloof in sociaal ondernemerschap dan in de traditionele liefdadigheidsbijdrage aan de samenleving. Voor mij is een leverancier-klant relatie gezonder dan een ongelijke schenker-begunstigde relatie. Bovendien kan een klant altijd klagen over zijn leverancier, besluit de CEO.

 

Meer info over ➤ Close the Gap

 

BECI Community 25 januari 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren