Beter communiceren om mensen te betrekken

29 november 2017 door
BECI Community

De onderneming van de 21e eeuw kiest resoluut voor een verantwoorde en duurzame aanpak! De overtuiging van het ganse personeel betekent echter niet het einde van de talrijke interne en externe communicatie-uitdagingen. Hoe communiceert de onderneming over deze aanpak? Met welke tools? En vooral: waarover moet ze communiceren zonder in greenwashing te vervallen?

 

Onder de milieuverantwoordelijken zijn de profielen al even divers als de bedrijfssectoren. Meer dan 500 beroepen[1] werden met een dergelijke taak belast: ingenieurs, HR verantwoordelijken, directieassistenten, technici, facility managers, noem maar op. Al deze profielen vertegenwoordigen een brede waaier aan competenties en vaardigheden, behalve misschien communicatie, een bekwaamheid waarvoor een goede milieuverantwoordelijke op zijn minst toch enige aanleg zou moeten vertonen.

Communicatievaardigheden zijn van belang om medewerkers te betrekken bij de strategie, om overtuigend met het management te onderhandelen, om resultaten in de kijker te zetten en zodoende het vertrouwen van de stakeholders te winnen. Een milieumanagementsysteem zal slechts zijn vruchten afwerpen als het op een doordachte communicatie berust.

Naast de klassieke criteria van een doeltreffende communicatie (aanpassing aan de doelgroep, verscheidenheid van de gebruikte media, integratie in de algemene communicatie van de onderneming …) draagt een aantal specifieke milieufactoren bij tot de impact van de informatie. Virginie de la Renaudie en Marcel Van Meesche van 21 Solutions hebben enkele hiervan geïdentificeerd tijdens de door Beci georganiseerde opleiding in milieucommunicatie.

Onder welke vorm?

De inhoud moet positief en inspirerend overkomen. Het wekt liefst enthousiasme en empathie op en schrikt niet terug voor een vleugje humor of een knipoogje. Het doemdenkende en moraliserende betoog dat milieufreaks jarenlang hebben afgerammeld, is voltooid verleden tijd want het moedigt geen engagement aan en staat mijlenver van de werkelijkheid die de doelgroep waarneemt. Martin Ophoven, van het theatergezelschap Théâtre Carbonique volgt deze tips tijdens zijn improvisatie-optredens, bedoeld om het publiek voor duurzaamheid te sensibiliseren. Hij gaat er vanuit dat de integratie van humor in communicatie over ernstige onderwerpen de informatiestroom vlotter en overtuigender maakt.

Welke inhoud?

Beperk u tot één (bovendien vereenvoudigde) boodschap, met een directe en haalbare call-to-action. De ontvanger wordt op die manier een actieve en direct betrokken speler in het veranderingsproces. Cijfergegevens kunnen tot complexe en moeilijke debatten leiden. Cijfers kunnen echter ook dienen om een ingewikkelde realiteit om te zetten tot iets dat nauw aanleunt bij de dagelijkse werkelijkheid van de doelgroep. En dat kan positieve resultaten opleveren. Niet overdrijven, natuurlijk, anders wordt de informatie ontoegankelijk. Alles hangt af van de kenmerken van de doelgroep. Om efficiënt te communiceren begint u dus best met een goede kennis van uw publiek: ga na wat de mensen van het onderwerp afweten, wat hun interesses zijn en in welke mate ze zich zullen engageren.

Welke media?

Regelmatig van communicatiedrager wisselen, vermijdt eentonigheid. Maar u moet ook zorgen voor de samenhang tussen de inhoud van de communicatie en de gekozen drager. Anders riskeert u alle geloofwaardigheid te verliezen en bovendien de belangstelling van het publiek. De jonge onderneming Tag Ad biedt een nieuwe manier om duurzaam te communiceren op een tot nu toe onontgonnen openbare oppervlakte: de stoep. Dit worden 100% duurzame communicatiecampagnes om een specifiek publiek te sensibiliseren.

Beci heeft al deze denkpistes onderzocht tijdens twee evenementen: het eerste in Drohme, het nieuwe Brusselse centrum voor duurzame evenementen, tijdens een After Work met als thema communicatie en duurzame evenementen; en het tweede in de Ancienne Belgique. Wegens de complexiteit en het belang van communicatievaardigheden hebben talrijke spelers zich gepositioneerd om ondernemingen hierin te begeleiden. Zo bijvoorbeeld de bureaus 21 Solutions en Freeman & Greenwood, of Virginie de la Renaudie. De communicatie van de toekomst moet motiverender, directer en duidelijk worden voor alle stakeholders.

 

 

[1] Een recente studie van Birdeo

BECI Community 29 november 2017
Deel deze post
Archiveren