Zonnepanelen: uw dak is goud waard

5 april 2019 door
BECI Community

[Publireportage] Weet u hoeveel de installatie van zonnepanelen op uw dak netto kan opleveren? Doe de simulatie in slechts één klik op Zonnekaart.brussels. Het doel van de zonnekaart is om aan te tonen dat de installatie van zonnepanelen financieel heel interessant is. Door uw adres in te voeren op Zonnekaart.brussels, kunt u het zonne- en thermisch potentieel van uw dak ontdekken.*

Nadat u uw adres hebt ingevoerd, krijgt u toegang tot een visuele weergave van uw dak en ziet u welke delen ervan zonnepotentieel hebben, hoeveel zonnepanelen nodig zijn om maximaal te produceren en wat de installatiekosten zijn. U krijgt ook een raming van wat de zonnepanelen kunnen opbrengen, uit de verkoop van groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar enerzijds en door energiebesparing anderzijds, om maar te zwijgen van de milieuwinst.

Ook andere gegevens zijn beschikbaar, zoals een lijst van erkende installateurs en een berekening van de maandelijkse afbetaling in geval van een lening.

Ambitieuze doelstelling

In het Brussels Gewest komt de meeste energie uit fossiele brandstoffen. Momenteel koopt het Gewest zijn gas en elektriciteit vooral in het buitenland. De grootste energieverbruikers zijn de woningsector (38%), de tertiaire sector (36%) en de transportsector (22%).

In een nabije toekomst zal fossiele energie alsmaar zeldzamer worden en dus onvermijdelijk steeds duurder. Bovendien is fossiele energie de voornaamste factor voor de klimaatverandering. Tot slot wordt in België 27% van de elektriciteit die wij elke dag verbruiken nog geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen (gas).

Daarom heeft het Brussels Gewest zich tot doel gesteld de productie van hernieuwbare energie tegen 2020 te verdubbelen in vergelijking met 2013. Om daarin te slagen, mikt Brussel in de eerste plaats op zonne-energie.

Waarom zonne-energie?

Niet alle vormen van duurzame energie kunnen worden ontwikkeld in Brussel: geothermie is moeilijk, elektriciteit uit waterkracht zelfs onmogelijk. De enige vorm van groene energie met een interessant ontwikkelingspotentieel is zonne-energie. De zon schijnt voldoende en we beschikken over een grote oppervlakte aan daken.

De laatste jaren zien we steeds meer zonnepanelen opduiken op daken van huizen, scholen of bedrijven. Toch kennen zonnepanelen niet hetzelfde succes als in de naburige gewesten, want zonne-energie vertegenwoordigt slechts 3% van het totale verbruik in het Brussels Gewest.

 

Brussel Leefmilieu

Waarom slaan zonnepanelen niet aan?

Volgens een studie die werd besteld door Leefmilieu Brussel heeft 40% van de Brusselaars al overwogen om zonnepanelen te plaatsen, maar deden ze dit niet, voornamelijk omdat ze dachten dat de installatie te duur zou zijn (50%) ofwel omdat hun woning deel is van een mede-eigendom (21%) waardoor de plaatsing te ingewikkeld te organiseren is. De grootste belemmering kan dus worden weggenomen door aan de Brusselaar aan te tonen dat de installatie van zonnepanelen financieel heel interessant is. Dat is het doel van de Zonnekaart.

Ontdek de Zonnekaart

*De Zonnekaart berekent de potentiële winst van installaties tot 12 kWp, wat overeenkomt met een installatie van ongeveer 100 m2. Als uw dak groter is, doe dan gratis beroep op de Facilitator Duurzame Gebouwen om u te begeleiden bij het realiseren van uw project : 0800 85 775 of  facilitator@leefmilieu.brussels

 

Zonnekaart Brussel

BECI Community 5 april 2019
Deel deze post
Archiveren