PeterLily, een bedrijf waar sociale inzet, nederigheid en empathie hand in hand gaan!

11 december 2018 door
BECI Community

Marjolaine Gailly is een rasechte onderneemster. Als een authentieke “change maker” richtte ze PeterLily op, haar adviesbureau in human resources, organisatie en leiderschap. Na een carrière bij verschillende grote ondernemingen, besloot ze zich te wijden aan wat ze “de nieuwe werkwereld” noemt, die berust op co-creatie, transparantie en waarden. Het credo: de sociale betrokkenheid van bedrijven.

 

Maatschappelijke inzet is, zo te zien, een veelbelovende hefboom voor de aanwerving van werknemers. Geldt dit als een belangrijk streefdoel voor het bedrijf?

Volgens mij ligt het verschil tussen een succesvol en een minder succesvol bedrijf in de manier waarop de onderneming haar medewerkers helpt om de beste versie van zichzelf te worden. Heel eenvoudig: als medewerkers krijgen wat ze nodig hebben en tegelijk volgens hun eigen waarden kunnen functioneren, geven ze beslist het beste van zichzelf. Zij zetten zich ook meer in voor de doelstellingen van de onderneming. Persoonlijk besteed ik veel tijd aan het begrijpen van wat mijn medewerkers, klanten en leveranciers nodig hebben. Om de best mogelijke combinatie te vinden, moet je wel eerst inzicht krijgen in wat mensen vooruit stuwt.

 

 

Welke terughoudendheid merkt u bij uw klanten ten aanzien van sociaal engagement tijdens culturele en structurele transformaties van bedrijven?

Momenteel krijgen bedrijven vooral steun om hun interne beheermethoden te herzien. Wij helpen hen op de weg naar meer lenigheid en meer betrokkenheid bij co-creatie en de ontplooiing van hun talenten. Dit alles impliceert vanzelfsprekend dat het management zijn macht en gezag ernstig op de korrel neemt. Precies daar ondervind ik de meeste weerstand. De echte legitimiteit van de leider berust vandaag op zijn leiderschap. Ze heeft niets meer te maken met status, maar met het vermogen om een team in eenzelfde richting te inspireren en vooruit te helpen. Ik moet toegeven dat de taak van de manager veel wegheeft van een dilemma: tegelijk zorgen voor prestaties en welzijn. Maar het bedrijf van binnenuit transformeren, dat is de taak van de werknemers. Er is tegenwoordig veel sprake van “servant leadership”, een boeiend model waarbij de manager in dienst staat van zijn team.

 

Het personeelsbeleid is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd: welk model bepleit u bij PeterLily?

Ik denk dat het beleid van de toekomst – en het beleid dat we nu al proberen door te voeren in de onderneming – kunnen worden samengevat in dit citaat: we zijn overgestapt van een “one size fits all”-model naar “one size fits one”. De personalisatie en individualisering van het management dienen in het cultuurbeleid van elk bedrijf centraal te staan. Bij PeterLily passen we geen systematische methodologie toe. We komen aan in het bedrijf, we luisteren naar de behoeften van de klanten en we grijpen naar onze toolbox. Elk programma is op maat gemaakt; ik heb nooit twee keer hetzelfde gebruikt.

 

Hoe slaagt u er binnen uw bedrijf als leider in om een engagement van uw medewerkers te verkrijgen?

Ik meen dat het allemaal draait om luistervaardigheid, begrip en empathie. Mijn leuze van het jaar is nederigheid. Ongeveer 90% van mijn tijd zeg ik tegen mijn medewerkers: “Ik weet het niet”, “Ik heb er geen flauw idee van. En jij, wat zou jij doen?”. De wereld wordt toch zo complex, snel en vluchtig. De dagen dat managers hun processen automatisch op gang konden brengen, zijn voorbij. Een leider, een manager moet toegeven dat hij niet alles weet, dat hij zich niet langer mag vastklampen aan de macht. In de wereld van vandaag is transparantie essentieel. De mensen zijn voortdurend op zoek naar iets zinsvols. Intelligentie zit niet langer in het hoofd van één man, het is een collectief gebeuren.

 

Hoe combineert u personalisatie, uniciteit en gedeelde visie met uw medewerkers?

Een bedrijf ontstaat rond een gemeenschappelijke visie en doelstelling die moeten overeenstemmen met die van de manager. Om deze visie te verwezenlijken en consistent te maken, besloot ik dat het bedrijf niet het mijne was, maar het onze. Maandelijks komt het team een hele dag lang samen. We beslissen dan wat we gaan doen. Iedereen kan standpunten delen en suggesties doen. Ook al heb ik als oprichtster het laatste woord, alles is collegiaal bedacht en transparant. Elke medewerker heeft zicht op de investeringen, de salarissen van zijn collega’s en het mijne, de marges, de liquiditeitsproblemen en de inkomsten die we genereren.

 

U zet zich zeer actief in voor sociaal vrijwilligerswerk. Hoe betrekt u het team bij dit engagement?

Dit is een heel belangrijke dimensie in mijn model: ik wil geen bedrijf oprichten gewoon om geld te verdienen. Zoals veel ondernemers wil ik de wereld veranderen. Ik moet er dus voor zorgen dat dit verdiende geld niet alleen dient om onze bezoldiging te betalen. Natuurlijk moet het ons in staat stellen in onze behoeften te voorzien en onszelf uit te dagen, maar we moeten ook mensen helpen die misschien minder bevoorrecht zijn dan wij. PeterLily is een maatschappelijk betrokken bedrijf. Zo krijgen alle medewerkers 12 extra vrije dagen per jaar om vrijwilligerswerk te doen. Iedereen heeft zijn eigen doel gekozen. Ik koos voor opvoeding, anderen voor ecologie.

 

Hoe slaagt u erin om via financiële transparantie een synergie te creëren in uw team?

Alles is inderdaad transparant. Ik heb trouwens beslist dat 30 procent van de winst na belastingen naar de consultants gaat: zij kunnen zelf niet om een verhoging vragen, ze kunnen het alleen voor hun collega’s doen. Vervolgens berekenen we het gemiddelde van alle scores en wijzen we de verschillende bedragen aan iedere persoon toe. Ook onze rekrutering gebeurt participatief: elke sollicitatie wordt uit drie invalshoeken bekeken. Na afloop van het rekruteringsproces kiest de nieuwkomer zijn of haar eigen loon in functie van de salarissen en ervaring van de rest van het team.

 

Hoe ziet u het bedrijf in de wereld van morgen?

In de wereld van morgen komen de mensen met hun volledige potentieel en persoonlijkheid naar het werk. De rol van de manager zal erin bestaan om dit alles te ontplooien en te verwezenlijken.

Interview door Elisa Brevet

 

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
in ESG
BECI Community 11 december 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren