Van Alfa-leider tot Authentieke Leider: zich goed voelen in de Nieuwe Wereld van het Werk

2 juni 2023 door
BECI Community

In een constant veranderende werkwereld is het van groot belang dat leiders hun klassieke aanpak heroverwegen. Het model van de autoritaire, sturende “alfa-leider” past niet langer bij de huidige beroepsomgeving, die zich kenmerkt door digitalisering, werk op afstand en inflatie.

Om te gedijen in een steeds wisselende werkomgeving, kiezen leiders best voor een nieuwe aanpak en benadering: die van de authentieke leider. Dit artikel doorlicht de voornaamstetrends in de nieuwe werkwereld en de impact ervan op de taak van de leider en zijn medewerkers.

Het nieuwe werken: de evolutie is onvermijdelijk

We doorkruisen een tijdperk van pijlsnelle veranderingen. Digitalisering, technologische doorbraken en de verwachtingen van werkkrachten wijzigen de eigenheid van het werk, vooral sinds de pandemie. De snelheid van die verschuivingen veroorzaakte een exponentiële toename van de werklast en -druk. We werken harder dan ooit, maar de impact volgt dat tempo niet altijd. En dit zorgt voor frustratie en uitputting.

De roep van Authentiek Leiderschap en de beperkingen van de Alfa-leider

De traditionele alfa-leider – sterk, sturend ingesteld en egocentrisch – is niet langer opgewassen tegen de hedendaagse uitdagingen. Strak en streng leiderschap dwarsboomt het aanpassingsvermogen en de prestaties van het team. De onbedoelde negatieve gevolgen laten niet op zich wachten: een toxisch werkklimaat, verlies van motivatie en verminderde prestaties. Zie daar de directe consequenties van alfaleiderschap in een permanentveranderende wereld.

De stap naar Authentiek Leiderschap

Een authentiek leider moedigt de betrokkenheid en de positieve ontwikkeling van zijn of haar team aan door een ondersteunende werkomgeving te creëren. Want in die sfeer kan iedereen zijn potentieel waarmaken en volop bijdragen, zelfs onder druk. Authentiek leiderschap moedigt samenwerking, innovatie en werknemerstevredenheid aan. Dit leidt al gauw tot sterkere algemene prestaties van het team en het bedrijf.

Toegegeven: gemakkelijk is het niet. Je kunt rationeel weten welk gedrag vereist is om een dergelijke impact te verkrijgen, maar onder druk kan het gebeuren dat je je onbewust weer alseen alfa-leider gaat gedragen: directief, star en controlerend. De bewustwording van het gedrag onder druk is een fundamentele fase in het doorgroeiproces van leiders.

 

De sleutels tot authentiek leiderschap

Introspectie: een authentieke leider leert eerst zichzelf kennen en screent zijn troeven, waarden en motivaties. Zodoende kan hij zijn medewerkers op een gerichte en coherente manier leiden.
Empathische communicatie: actief luisteren, ieders bijdrage erkennen en constructieve feedback geven zijn essentiële vaardigheden om een vertrouwensrelatie met het team te laten ontstaan.
Aanpassingsvermogen: in een voortdurend evoluerende wereld moeten authentieke leiders bereid zijn om zich aan te passen, nieuwe vaardigheden te leren en innovatie aan te moedigen. Ze creëren een omgeving die ideeën waardeert en flexibiliteit aanmoedigt.

 

Tot slot

In de nieuwe werkwereld effent authentiek leiderschap de weg naar succes. Leiders moeten afstappen van de voorbijgestreefde starre aanpak en de voorkeur geven aan een meer menselijke benadering die berust op vertrouwen, luistervaardigheid en aanpassingsvermogen. Door de betrokkenheid, voldoening en prestaties van hun teams te stimuleren, creëren ze dynamische en veerkrachtige werkomgevingen die zich snel aan veranderingen kunnen aanpassen.

 

Kom op 30 juni naar BECIs interactieve conferentie over:Leadership épanoui : Cultiver l’authenticité face à la surcharge de travail et à la digitalisation(“Lonend leiderschap: authenticiteit die omgaat met werkoverlast en digitalisering”). We onderzoeken samen hoe je authentiek leiderschap kunt instellen om te gedijen in onze snelle, digitale en overbelaste wereld.

Schrijf je nu in om een nieuwe benadering van leiderschap te ontdekken waarmee je in de nieuwe werkwereld dankbaar je team naar nieuwe prestaties kunt leiden.

 

Leadership épanoui : Cultiver l’authenticité face à la surcharge de travail et à la digitalisation

 

Vendredi 30 juin 2023 chez BECI

 

Inscriptions et informations

Cette conférence interactive se tiendra en présentiel de 9h à 10h30.

 

Over de auteur :

Murielle Machiels, Directrice Académique à Solvay Brussels School & Fondatrice QiLeader

Murielle est experte en leadership, résilience et empowerment. Mais elle est aussi une fervente adepte du ralentissement ! Sa spécialité est d’aider les équipes à mieux gérer les temps rapides, numériques et surchargés que nous vivons. Car soyons réalistes, ce n’est pas tous les jours facile ! En tant que fondatrice de QiLeader et directrice académique à la Solvay Brussels School, elle a eu le privilège de travailler avec de nombreuses organisations pour les aider à créer plus d’impact, de sens et d’engagement, tout ça en apprenant à prendre du recul et à mieux se sentir. Car tout est une question d’équilibre, n’est-ce pas? Murielle est conférencière, formatrice et podcasteuse de “Rebel Leader with a Heart”

BECI Community 2 juni 2023
Deel deze post
Archiveren