Woordvoerder van de bedrijfswereld, op de drempel van het herstel

29 april 2020 door
BECI Community

Uit een crisis geraken, begint met inzicht. Want alleen begrip van de situatie leidt tot efficiënte maatregelen. In dit denkproces treden Beci secretaris-generaal Jan De Brabanter en Beci CEO Olivier Willocx op als woordvoerders van de Brusselse ondernemingen.

Jan De Brabanter is de gesprekspartner van de gewestelijke overheden binnen de Brusselse taskforce voorgezeten door staatssecretaris Barbara Trachte. Van zijn kant neemt Olivier Willocx deel aan de Economic Risk Management Group, het platform dat op federaal niveau instaat voor macro-economische analyse.

“We wilden eerst en vooral het contact behouden met de bedrijven, naar hen luisteren en hun behoeften begrijpen”, verduidelijkt Jan De Brabanter. “Dat hebben we gedaan via virtuele CEO meetings, wekelijkse enquêtes en de oprichting van een Covid-crisiseenheid. Persoonlijk heb ik contacten gelegd met de andere werkgeversorganisaties – Voka, VBO en UWE – en met de Nationale Bank van België om via een economische monitoring de NBB te voorzien van relevante informatie. Meten is van fundamenteel belang: op die manier zie je waar de prioriteiten liggen en kun je ondernemingen helpen. Precies daarom hebben wij een lijst van 48 aanbevelingen opgesteld, gericht aan de beleidsmakers.”

“Voor het eerst in tijden van vrede beleven we een economische schok veroorzaakt door de stopzetting van het aanbod”, stelt Olivier Willocx vast. “Macro-economisch bekeken was er, althans in het begin, geen probleem met de vraag. De mensen hadden nog koopkracht maar de winkels moesten dicht. De crisis aan de zijde van de vraag is slechts een gevolg van wat er aan de kant van het aanbod is gebeurd. Ze heeft vooral betrekking op kwetsbare bevolkingsgroepen die nu aan inkomensverlies lijden en daarom riskeren in armoede te vervallen. Daarom zal het lukraak verdelen van geld weinig oplossen. De tweede helft van het debat betreft de herfinanciering van bedrijven. Waar vinden we de 600 miljoen tot één miljard euro die vereist zijn om die ondernemingen te herkapitaliseren en faillissementen te vermijden?”

“Op gewestelijk vlak hebben we al heel wat aanpassingen van de maatregelen verkregen, al zijn we daar nog niet volledig tevreden mee”, vertelt Jan De Brabanter. “Wij beweren dat de Brusselse regering te veel op kleine bedrijven focust. Heel wat middelgrote en grote ondernemingen hebben enorm geleden. We zijn daarom altijd voorstander geweest van evenredige maatregelen: een eenmalige premie van 4.000 euro voor een hotel met 50 kamers en voor een café, dat beschouwen we niet als evenredig. Wij leggen daarom de klemtoon op flexibiliteit bij de heffing van belastingen. Volgens ons een interessanter alternatief.”

En tot slot nog even dit: “Met een beter inzicht in de afbouw van de inperking kunnen we het herstel op gang brengen. Maar we staan nog aan het begin van het ganse proces.”

 

Onze experten:

Stéphane Baudry – Covid Crisis Manager Meer lezen
Salima Serouane – Bank Liaison Officer Meer lezen
Olivier Khan – Public Sector Officer Meer lezen
Catherine Mertens – Coaching Officer Meer lezen
Frédéric Simon – Employment Officer Meer lezen
Eric Vanden Bemden – Real Estate Officer Meer lezen
Camille Callens – Revival Officer Meer lezen
Sybille Motte  & Jean Philippe Mergen – Import/export Officer Meer lezen
Erick Thiry – Private Equity Officer Meer lezen
Emmanuelle Einhorn – Digitalization & Growth Officer (volgt)
BECI Community 29 april 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren