Afrika: groei en kansen

14 november 2019 door
BECI Community

De meeste Afrikaanse landen kennen momenteel een economische groei die heel wat Europese landen zouden benijden. Geen wonder dat het continent door veel analisten wordt omschreven als een land van kansen. Ben je een Brussels bedrijf dat zakenrelaties wil uitbouwen in Afrika? Club Afrika van Beci maakt de weg vrij voor u.  

 Afrika is zonder twijfel het continent van de toekomst. De ontwikkelingsmogelijkheden zullen de komende 30 tot 40 jaar gestaag blijven toenemen en dat heeft Beci goed begrepen. Daarom streeft Club Afrika sinds zijn oprichting in 2007 een dubbele doelstelling na, zoals verantwoordelijke Jean-Philippe Mergen graag toelicht:Club Afrika werd opgericht om enerzijds bedrijven die actief zijn in de infrastructuur, of het nu gaat om grote bouwgroepen of kleinere kmo’s, samen te brengen, hen te helpen ideeën en kennis uit te wisselen en eventueel de handen in elkaar te slaan om samen in te gaan op een aanbesteding op het Afrikaanse continent. De tweede doelstelling is op te treden als schakel tussen deze ondernemingen, de Brusselse kmo’s en de lokale Afrikaanse ondernemingen, om de lokale privésector, de lokale arbeidskrachten en de lokale werkgelegenheid de kans te geven zich verder te ontwikkelen.” 

 

Kansen om te grijpen 

Twee doelstellingen met eenzelfde doel: tegemoetkomen aan een groeiende behoefte aan infrastructuur, die veel verder gaat dan civiele bouwkunde of bouwkunde in het algemeen. “Telecommunicatie, afvalbeheer, toerisme, landbouw, opleiding en onderwijs zijn allemaal nieuwe investeringsmogelijkheden.” Er worden regelmatig themavergaderingen gehouden om de kansen die op het Afrikaanse continent voor het grijpen liggen, voor te stellen. Netwerkmomenten waar iedereen welkom is, lid of geen lid van Beci. We proberen ongeveer zes vergaderingen per jaar te plannen”, verduidelijkt Jean-Philippe Mergen. “Daarbij komen nog de kansen die zich voordoen tijdens officiële bezoeken van Afrikaanse delegaties aan ons land, zoals in 2019 met een delegatie van Senegal en daarna, in de marge van een officieel bezoek van president Félix Tshisekedi, toen we een delegatie van Congolese ondernemers ontvingen.” 

 

Een netwerk van experts ter beschikking van de Brusselse ondernemingen 

Naast deze informatieve vergaderingen werkt de Club, die ook een netwerk van experts is, op basis van meer individuele vragen van bedrijven die specifieke informatie zoeken over een Afrikaans land. “In dat geval kunnen we de organisatie rechtstreeks in contact brengen met een van onze experts of soms organiseren we ook informatiesessies voor een groter publiek.” Zo nodigde Club Afrika een Brussels advocatenkantoor uit dat gespecialiseerd is in betrekkingen met Afrika om te praten over het OHADA-recht (wat staat voor Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Dit recht, dat in een deel van West-Afrika wordt toegepast, vereenvoudigt handelsbetrekkingen en investeringen en waarborgt de rechtszekerheid van de activiteiten van Afrikaanse ondernemingen. “Het idee is om een netwerk van experts op het Afrikaanse continent uit te bouwen dat ter beschikking staat van de Brusselse ondernemingen. Het is belangrijk dat ze weten waar ze de juiste informatie kunnen vinden”, vervolgt dhr. Mergen. “In dezelfde geest organiseerden we een ontmoeting met Credendo, dat de investeringsrisico’s, met name in Afrika, evalueert.” 

 

Met de steun van geldschieters 

Om deze transversale projecten te financieren, kan Club Afrika onder meer rekenen op de steun van de Wereldbank, de Europese Unie en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Internationale geldschieters, die garant staan voor een hele reeks criteria om investeren vlot en veilig te laten verlopen. Investeren houdt altijd risico’s in, maar op het Afrikaanse continent gelden er nog andere criteria. “We moeten het financiële risico natuurlijk in de gaten houden, maar in Afrika moeten we ook aandacht hebben voor de stabiliteit van de gevestigde macht of de openheid ten opzichte van buitenlandse bedrijven. We hebben gemerkt dat Brusselse, en bij uitbreiding Belgische bedrijven in het algemeen, geïnteresseerd zijn in West-Afrika. Ivoorkust, Ghana en Senegal zijn landen die investeerders aantrekken.” 

Grote bedrijven investeren op het continent, maar ook voor kleinere kmo’s liggen er mooie kansen voor het grijpen. Corruptierisico, een instabiel beleid, wantrouwen tegenover de lokale overheden … Het zijn allemaal barrières die overwonnen moeten worden opdat de kleinste ondernemingen zouden durven investeren op het Afrikaanse continent. “We merken dat net de kleinste bedrijven de grootste behoefte hebben aan garanties. Zij stellen de meeste vragen over de risico’s. Ze geven er de voorkeur aan goede commerciële relaties op te bouwen, verdelers te vinden of bij te dragen aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten, alvorens te investeren in een lokale dochteronderneming, die niet gemakkelijk vanop afstand te beheren is en waar een kostenplaatje aan vasthangt.” 

Gelukkig is de kans groot dat het nieuwe externe investeringsplan van de Europese Unie een belangrijke rol zal spelen bij het bevorderen van inclusieve groei en het scheppen van banen in Afrika. Wat dan weer nieuwe kansen biedt voor ontmoetingen en partnerschappen tussen Brusselse en Afrikaanse bedrijven. 

 

 

 

BECI Community 14 november 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren