De Debatten van Brupartners – Het netwerk van S-treinen: welk gebruik voor en door de Brusselaars?

11 september 2023 door
BECI Community

Donderdag 28 september 2023 van 12u tot 14u

Sinds enkele jaren vormen de S-treinen, de ‘S’ staat voor ‘suburban’, een efficiente mobiliteitsoplossing in en rond Brussel. De opeenvolgende vervoersplannen van de NMBS, die nauw aansluiten bij de ingebruikname van de GEN-infrastructuur, beantwoorden aan een evolutieve vraag naar vervoer. Ze hebben het mogelijk gemaakt om de aangeboden diensten geleidelijk uit te breiden op het vlak van frequentie, aanbod en onthaal van reizigers, en blijken steeds meer succès te kennen. Tijdens dit débat zullen de sprekers de balans opmaken van deze vooruitgang en deze in de context van de samenwerking plaatsen die de Staat en de gewesten hebben georganiseerd in het GEN-dossier. Ze zullen ook hun licht laten schijnen over de moeilijkheden en uitdagingen die zich voordoen bij het beheer van het Brussels grondgebied, meer bepaald op het vlak van mobiliteit en vervoer.

Waaruit bestaat het voorstedelijk aanbod van de NMBS in het centrale gedeelte van het land? Hoeveel reizigers maken gebruik van dit netwerk? Wat zÿn de geografische grenzen van Brussel? Wat zijn de territoriale verschillen tussen de Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse metropolitaanse regio? Vormt deze stedelijke opdeling een hinderpaal of een troef?

Dit debat wordt gevoerd in aanwezigheid van Jihane Annane, directrice Public Affairs & GEN en lid van het directiecomité van de NMBS. Sinds 2017 is zij verantwoordelijk voor het voorstedelijk spoorwegaanbod van de NMBS, nl. het aanbod van S-treinen. Tijdens het débat zal ook Isabelle Thomas, geografe en emeritus- hoogleraar aan de UCLouvain aanwezig zijn. Zij heeft verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over het meten van de stedelijke realiteit, en meer bepaald over de afbakening van de steden.

 

Het Debat wordt afgesloten met een vraag- en antwoordsessie met de deelnemers.

 

BECI Community 11 september 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren