MO: samen naar de mobiliteit van de toekomst

16 oktober 2018 door
BECI Community

MO werd in maart 2018 ingehuldigd op de hoofdzetel van Beci. Deze ruimte centraliseert mobiliteitsoplossingen voor Brussel en tracht de verscheidene spelers in de sector te verenigen rond collaboratieve oplossingen en de versnelling van innovatieve projecten.

Meer dan ooit staat mobiliteit centraal in het Brusselse bedrijfsleven. In een enquête die in december 2017 naar de opinie peilde van 35.000 bedrijven en ondernemers aangesloten bij de Kamer van Koophandel van Brussel, beschouwde 73% van de respondenten mobiliteit als de topprioriteit. Toch werden de verschillende initiatieven in verband met mobiliteit in de hoofdstad nog nooit op één enkele plaats samengebracht. Daarom huldigde Beci eind maart 2018 de MO-ruimte in, op de benedenverdieping van de 500 Louizalaan. “MO staat voor ‘Mobility’ en ‘Movement’. Dit trefpunt beoogt denkwerk, activiteiten en ontmoetingen”, verklaart Ischa Lambrechts, mobiliteitsadviseur bij Beci en promotor van het concept.

“België is meer dan 500 spelers rijk op het vlak van mobiliteit, namelijk grotere bedrijven, initiatieven van de overheid en een heleboel starters. Sommige initiatieven zijn bekend, andere minder, maar ze zijn allen een bezoek waard. Beci was in dit domein al actief via zijn ‘Mobility Hub’, studies, adviezen en aanbevelingen, waaronder het recente ‘Memorandum over mobiliteit’ (nvdr: meer hierover in deze publicatie). We besloten een stap verder te zetten met MO, een 100% actie- en oplossingsgerichte ‘do tank’.” Ischa Lambrechts licht verder toe dat MO het eerste aanspreekpunt is voor bedrijven die actief zijn in mobiliteit of die voordeel willen halen uit efficiënte, geteste en goedgekeurde oplossingen.

De vraagstukken rond mobiliteit zijn in de voorbije jaren sterk geëvolueerd, met een reeks nieuwe uitdagingen en problemen die een rechtstreekse invloed uitoefenen op de rentabiliteit van het bedrijf of de optimalisatie van het menselijk potentieel (talent management, wagenpark enz.). Vandaag is er sprake van ‘augmented mobility’: intelligent parkeren, smart mobility, multimodale navigatie, gedeelde mobiliteit, micromobiliteit en bijvoorbeeld ook nieuwe door elektriciteit of waterstof aangedreven vervoermiddelen. Kortom, een uitgebreid en complex onderwerp dat inzicht en efficiënte informatie vereist.

 

8 gebooste starters binnen MO

“Naast bestaande oplossingen wil MO alle vormen van innovatieve mobiliteit ontwikkelen en bevorderen”, vervolgt Ischa Lambrechts. “Ongeveer 70% van de initiatieven die we via MO promoten, bestaat al. 30% zal in de komende maanden of jaren worden verwezenlijkt.” Een van de hoofdtaken van MO is dus een versnelde ontwikkeling van nieuwe projecten en het tot leven brengen van ideeën, soms zelfs in een embryonaal stadium.

“Een starter of projectdrager kan ons contacteren of even bij MO binnenwippen”, weet Jean de Renesse, consultant en architect van het concept. “Dankzij de ervaring van de teamleden hebben we alle troeven in de hand om de ontwikkeling van ondernemende projecten in elk stadium op een wendbare manier te versnellen. Na een eerste analyse van de projecten en behoeften van de ondernemers, trachten we hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Als platform bieden wij een ankerpunt voor starters, naast een coworking ruimte waar ze kunnen werken en vergaderen”, aldus nog Jean de Renesse. “We begeleiden de starters rond strategische, commerciële, menselijke, wettelijke en fiscale vraagstukken, naast marketing, financiering en internationale ontwikkeling. Dankzij de deskundigen van de Kamer geven we bijvoorbeeld advies over de wettelijke aspecten van de mobiliteit, verschaffen we toegang tot het ondernemingsloket voor formaliteiten of bieden we de steun van een coach gespecialiseerd in het beheer van startende bedrijven en van internationale doorgroeikansen.”

Sinds maart hebben acht startende ondernemingen via MO persoonlijke ondersteuning gekregen op gebieden als gedeelde mobiliteit, beheer van parkeerterreinen, multimodale mobiliteitsoplossingen en stedelijk vrachtvervoer.

 

“Het samenbrengen van overheid en privé, corporate en associatief”

MO is oplossingsgericht, met de bedoeling een reële, meetbare, korte- en langetermijnimpact te hebben op de Brusselse mobiliteit. “Bij onze voornaamste doelstellingen hoort ook de wil om uiteenlopende spelers van de mobiliteit, overheid of privé, bedrijf of vereniging, klanten, leveranciers en zelfs concurrenten samen te brengen. Wij beogen de maturiteit van het mobiliteitsecosysteem en willen een open en samenwerkingsgerichte dynamiek op gang brengen”, stelt Jean de Renesse. Het is nu eenmaal zo dat er niet één enkele oplossing bestaat voor mobiliteitsproblemen, noch een wondermiddel, maar een bundel initiatieven en maatregelen die een echte oplossing bieden voor zover ze worden gecombineerd en op een coherente en doeltreffende manier worden uitgevoerd.

Overal ter wereld ondergaat de markt innovatie en ontwrichting door toedoen van de mobiliteitsuitdagingen en de nieuwe kansen die ontstaan door de smart cities. “Sinds de lancering van MO overtuigde het concept een twintigtal ondernemingen dat ondertussen partners zijn geworden. Het gaat onder meer om Europcar, Renault, Bepark, Ahooga, Interparking en Micropole. Andere bedrijven sluiten zich aan bij het platform. De partners zijn ‘bijdragers’ die zich actief betrekken bij de animatie van MO. De aangeboden ruimte is ontworpen op basis van de nieuwe codes die in de arbeidswereld van kracht zijn (de ‘new ways of working’): veel minder traditioneel dan een kantoor. En precies dit is een troef voor discussies in een open en ontspannen omgeving.”

 

MO: een experimentele en dynamische speeltuin

MO geldt ergens ook als een uitstalraam, een ruimte waarin allerhande voertuigen worden gepresenteerd (fietsen, scooters, steps, auto’s, elektrische skateboards), naast innovatieve digitale oplossingen. Voor partners is dit de gelegenheid om dagelijks hun oplossingen te tonen en te testen met professionals die op bezoek zijn op de Kamer van Koophandel of aan een bepaald evenement komen deelnemen. Op die manier verzamelen partners feedback uit de markt en maken ze nieuwe klanten. Tussen maart en september 2018 organiseerde MO samen met haar partners meer dan 20 evenementen: voordrachten en workshops, ontbijten, productlanceringen, demo’s en ‘hackaton’-sessies. Een delegatie van ondernemers vertrok zelfs naar Washington in het raam van de ‘Brussels Days’ om een reeks oplossingen uit te testen die al in de VS werden geïmplementeerd en om potentiële mobiliteitspartners te ontmoeten. “Nooit werd MO bedoeld als de zoveelste klassieke conferentie of symposium over mobiliteit”, vertelt Ischa Lambrechts. “Door al deze demonstratie- en vergaderactiviteiten te organiseren, continu en meer dan 200 dagen lang, ontstaat een nieuwe dynamiek.” 

 

Ischa Lambrechts

“Ongeveer 70% van de initiatieven die we via MO promoten, bestaat al. 30% zal in de komende maanden of jaren worden verwezenlijkt.”

 

Jean de Renesse

 

 

 

 

“Bij onze voornaamste doelstellingen hoort ook de wil om uiteenlopende spelers van de mobiliteit, overheid of privé, bedrijf of vereniging, klanten, leveranciers en zelfs concurrenten samen te brengen.”

 

 

MO, een duurzaam concept

Bij de lancering in maart 2018 werd MO ontworpen als pop-up ruimte op de begane grond van Beci. Het was een fysieke en tijdelijke inkom, bedoeld om het concept gestalte te geven. Het succes liet niet op zich wachten. MO blijft dus actief en zal haar uitstraling zelfs versterken! Ischa Lambrechts: “De pop-up ruimte blijft in de huidige configuratie tot minstens eind 2018 actief, drie maanden langer dan oorspronkelijk gepland”. Deze verlenging van de tijdelijke ruimte betekent nu al nieuwe synergieën en grote evenementen. “We zitten midden in het denkproces. Door de betrokkenheid van onze partners is MO meer geworden dan een fysieke ruimte. Het is nu een merk, een ‘beweging’, dat een collectief van spelers samenbrengt rond verscheidene complementaire concepten: een ruimte, een medium, een netwerk van mobiliteitsdeskundigen, een strategische stuurgroep om concrete projecten in Brussel te begeleiden… Het is duidelijk dat we zullen blijven investeren in mobiliteit zolang de mobiliteitsproblemen in Brussel aanslepen.”

 

Info : www.mo-brussels.be

Contact : Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit, +32 475 75 12 30 – ila@beci.be

 

BECI Community 16 oktober 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren