Werkgeversorganisaties Beci, Voka, UWE en VBO zijn altijd al voorstander geweest van een intelligente kilometerheffing op interfederaal niveau

15 april 2019 door
BECI Community

Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den brandt kondigde op woensdag (28/08/2019) aan om een kilometerheffing in te voeren enkel op het Brusselse grondgebied indien de andere gewesten niet volgen.

De verschillende werkgeversorganisaties pleiten al langer voor een slimme fiscaliteit om de verkeersstromen te sturen. Dat kan via een slimme kilometerheffing. Deze varieert naar plaats, tijdstip en milieukenmerken van de voertuigen.

Zo’n heffing kan dus verschillen tussen de 3 gewesten, maar moet wel volgens eenzelfde systeem werken. In die zin is het belangrijk om dit systeem in overleg tussen de 3 gewesten uit te werken. De slimme kilometerheffing vervangt de bestaande verkeersbelastingen. Eventuele meeropbrengsten worden geïnvesteerd in mobiliteitsinfrastructuur.

Een kilometerheffing op het Brusselse grondgebied blijft echter een stadstol, zelfs wanneer deze variabel is op basis van tijdstip en milieukenmerken van de voertuigen. Een stadstol biedt geen antwoord op de mobiliteits -en milieu-uitdagingen waar we vandaag voor staan, gezien deze gewest-overschrijdend zijn. Het is geen duurzame maatregel. Het dreigt namelijk de verkeersproblematiek alleen maar te verplaatsen naar de zone rond Brussel.

BECI is alvast bereid de gesprekken voor een echte slimme kilometerheffing aan te gaan en oplossingen na te streven.

 

Olivier Willocx,

CEO van Beci

BECI Community 15 april 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren