Handelsakkoord EU-Mercosur: een objectief debat is noodzakelijk

29 januari 2020 door
Handelsakkoord EU-Mercosur: een objectief debat is noodzakelijk
BECI

Het VBO, UWE, VOKA en BECI pleiten voor een objectief debat over de eigen verdiensten van het akkoord en dat zo snel mogelijk, en voor de ondertekening en goedkeuring ervan door de bevoegde Belgische overheden.

Het VBO, UWE, VOKA en BECI hebben kennis genomen van de standpunten van de verschillende Belgische overheden over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay).

We maken ons in het bijzonder zorgen over de mogelijke weigering van de Waalse regering om de federale regering alle bevoegdheden te verlenen om het akkoord te ondertekenen. Die weigering zou betekenen dat er opnieuw een handelsakkoord wordt geblokkeerd waarover de Europese Commissie jarenlang heeft onderhandeld, op basis van een mandaat goedgekeurd door de Raad van ministers van de Europese Unie. Zo’n blokkering zou een streep door de rekening zijn van talloze exporteurs en importeurs, en van de Belgische economie in het algemeen.

Het Belgische bbp hangt voor meer dan 85% af van buitenlandse handel, waarbij steeds meer handelspartners buiten de Europese Unie betrokken zijn. Een op de vijf Belgische jobs hangt af van de export naar landen buiten de Europese interne markt. Meer dan 37.000 Belgische jobs zijn afhankelijk van de export naar Mercosur-landen. 1640 Belgische ondernemingen exporteren naar die uitgestrekte markt, 83% daarvan zijn kmo’s.

Dit akkoord geniet onze principiële steun.

Het houdt immers voor heel wat sectoren tal van opportuniteiten en verbeteringen in. De Mercosur-economieën werden historisch sterk beschermd door veelvuldige tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen. Dit politiek akkoord, afgesloten op 28 juni 2019, zal de markttoegang tot de economische Mercosur-zone fors vergemakkelijken, en dat juichen we toe.

De Europese Commissie onderhandelde een ambitieus win-winakkoord. Ter herinnering, buitenlandse importen moeten voldoen aan de Europese normen en standaarden van toepassing om toegang te krijgen tot de interne markt van de Unie. Het handelsakkoord bevat alsook specifieke vrijwaringsmaatregelen voor potentieel kwetsbare subsectoren, voor wie de evaluatie van het akkoord gematigder is. Daarnaast moet het een adequate bescherming bieden voor alle mogelijke marktverstoringen. Op basis van een precieze monitoring van de handelsstromen en indien de situatie dat vereist, moet de Europese Commissie de nodige beschermingsmaatregelen benutten.

Daarnaast verwijst het akkoord naar het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en naar de verdragen van de IAO. Daarmee is het een belangrijke hefboom voor duurzame ontwikkeling, een prioriteit voor de Belgische bedrijfswereld. Zonder het akkoord zou die hefboom verloren zijn.

Tot slot is het in deze tijden van wereldwijde grootscheepse protectionistische initiatieven essentieel dat de Europese Unie haar handelsrelaties verder blijft uitbouwen op basis van gereguleerde vrijhandel en gezonde concurrentie. Het EU-Mercosur-akkoord illustreert die strategie perfect.

Handelsakkoord EU-Mercosur: een objectief debat is noodzakelijk
BECI 29 januari 2020
Deel deze post
Archiveren