Vermijd een burn-out, krijg meer veerkracht tegen stress

10 februari 2020 door
BECI Community

[Coproductie] Stress en burn-out zijn de zogenaamde ‘ziekten van de eeuw’. En als dusdanig een bedreiging voor het bedrijf. Zij zijn de oorzaak van dalende productiviteit, absenteïsme en overmatig verloop. De vraag is hoe we werknemers kunnen helpen hun weerbaarheid tegen stress te verbeteren en tegelijk meer vreugde te beleven in hun leven, zowel privé als in hun beroep. Hoe kunnen ze burn-out vermijden en productief blijven? Wel, door lichaam en geest weer met elkaar te verbinden.

 

Stress is alomtegenwoordig in ons leven, met alle gevolgen van dien op het welzijn op het werk. Burn-out en absenteïsme zijn vandaag schering en inslag. Stress kent talrijke oorzaken: overbelasting, ondankbare job, tegenstrijdigheid met de bedrijfswaarden, verwarring tussen privé en beroepsleven. Maar er is meer: de hyperconnectiviteit en de noodzaak om zich constant aan te passen aan versnelde technologische veranderingen jagen de stress de hoogte in.

De perceptie van een constant ‘gevaar’ (bijvoorbeeld door het onvermogen om een stortvloed aan e-mails of inkomende oproepen te beheren) en het verlies van onze zelfreguleringscapaciteit zorgen voor een permanente staat van hyperwaakzaamheid. Temeer omdat het traditionele onderscheid tussen privé- en beroepsstress vandaag veel minder relevant blijkt te zijn. Beide zijn met elkaar verbonden. Het vraagstuk van de stress moet dus in zijn geheel worden aangepakt.

Positief is wel dat steeds meer ondernemingen beseffen dat ze hier een rol te spelen hebben en bereid zijn om preventieve en curatieve maatregelen te treffen. Denk maar aan stress management, assertiviteitstrainingen, yogalessen … Zulke initiatieven blijven helaas nogal anekdotisch.

Op zich zijn ze wel al een grote stap vooruit, maar helaas heeft geen enkele van deze benaderingen een diepgaand effect op het welzijn van het individu en zijn of haar aangeboren en natuurlijk vermogen om meer veerkracht te ontwikkelen. Door dit gebrek aan diepgang blijven de voordelen op langere termijn beperkt.

 

Wat veerkracht werkelijk is

Het woordenboek definieert veerkracht als het vermogen van een persoon om de beproevingen in zijn leven psychisch te doorstaan. Heel wat mensen denken ten onrechte dat veerkracht te maken heeft met sterk zijn en volhouden. Nu, de mensen die het grootste risico op een burn-out lopen, zijn vaak hyper betrokken werknemers.

Veerkracht betekent dus meer soepelheid bieden aan ons zenuwstelsel. Het begint bij het inzicht dat we een onaanvaardbare situatie mogen (of zouden moeten) weigeren. Veerkracht aanleren betekent dat we ons lichaam en onze hersenen moeten overtuigen anders te gaan reageren dan de manier waarop we dat soms al jarenlang doen.

 

Stress-littekens op ons lichaam

Nee, stress is geen louter abstract begrip dat alleen verband houdt met de geest. Het is wel een aaneenschakeling van fysiologische reacties die in ons lichaam zijn verankerd en die in geval van gevaar wakker schieten. Om die reden kunnen stressproblemen alleen via een lichamelijke aanpak worden verholpen.

Verscheidene somatische methodes helpen ons de geest opnieuw te verbinden met het lichaam. Deze praktijken worden in groepsverband, binnen de onderneming toegepast. Ze voorkomen stressuitingen, verminderen drastisch het absenteïsme en verbeteren radicaal het welzijn en de prestaties op de werkplek.

Dankzij deze aanpak krijgt de werknemer bovendien echt het gevoel dat hij of zij als individu wordt verzorgd. Dit is een uiterst belangrijk teken van erkenning. Ten slotte zullen de werknemers deze technieken zelfstandig kunnen integreren, in hun leven, naargelang van de behoeften.

Fabricio Carrizales – Integrative Somatic CoachAuyantitude

Ooit van TRE® gehoord?

De TRE® methode berust op de natuurlijke en aangeboren mechanismen van zelfregulering in het lichaam. Ze grijpt rechtstreeks naar de bron van het probleem en helpt de personen om het zenuwstelsel diepgaand in hun lichaam op een eenvoudige en veilige manier zelf te reguleren. Via oefeningen kan de persoon een bevingsmechanisme opwekken in zijn lichaam.

Hiermee slaagt hij erin om spierspanningen, stress en trauma’s die in zijn lichaam en zenuwstelsel vastzitten, weg te werken. Deze aanpak berust op de polyvagale theorie van Dr Stephen Porges. Deze arts gaat er vanuit dat we ons opnieuw moeten verbinden met ons lichaam om toegang te krijgen tot onze lichamelijke wijsheid. Hiervoor moeten we wel de uiting van onze ware behoeften aanvaarden.

In bedrijfsverband wordt dit programma in kleine groepjes van maximaal 15 personen georganiseerd. Na vier sessies van twee tot drie uur, gespreid over ongeveer een maand tijd, slaagt de werknemer er in zelf bevingen op te wekken. Hij kan daarna deze techniek gebruiken zodra hij aanvoelt dat zijn stressniveau overdreven oploopt.

TRE® wordt in een groep beoefend. Het is een geweldig hulpmiddel om burn-out te voorkomen. Deelnemers versterken de relatie met de collega’s en de werkplek en leren zich veilig te voelen.

Belangstelling? Via een holistische geest-lichaam benadering door middel van methoden als TRE®, Somatic Experiencing (SE®), Mindfulness en coaching, biedt Auyantitude somatische hulpmiddelen  die de veerkracht verbeteren, stress op het werk verminderen en burn-out voorkomen.

Meer informatie : https://www.auyantitude.com/

 

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BECI Community 10 februari 2020
Deel deze post
Archiveren