Steun voor de erkenning van competenties en bedrijven

14 maart 2019 door
BECI Community

Hoe Waalse en Brusselse bedrijven hun personeelsbeheer in hun voordeel kunnen uitbreiden

Levenservaring, niet-erkende opleidingen, werkplekleren, … Het zijn allemaal mogelijkheden om nieuwe competenties te verwerven. Het zou jammer zijn die niet ten volle te benutten. Sinds 2003 maakt de erkenning van competenties de officiële erkenning van deze buiten de klassieke opleidingsvoorzieningen opgedane kennis en knowhow mogelijk via een “titel van beroepsbekwaamheid” (“titre de compétence”).

Hoewel iedereen ouder dan 18 jaar zelf een proef voor de erkenning van competenties kan afleggen, worden bedrijven steeds meer aangemoedigd actief deel te nemen aan dit initiatief. Dat kunnen ze doen door de erkenning van competenties op te nemen in hun personeelsbeleid, met als relatie een win-winsituatie voor hen en de werknemers.

 

Welk belang heeft mijn bedrijf daarbij?

Uw bedrijf kan beslissen om intern proeven te organiseren of om ze te laten afnemen in een ‘Centre de Validation’ (erkenningscentrum). Bij beide opties krijgt u gegarandeerd concrete ondersteuning van de ‘Consortium de Validation des compétences’ en uw sector tijdens elke stap van het traject.

Hoewel erkenning in een Centrum recht geeft op specifiek betaald educatief verlof (BEV), kan interne erkenning soms interessanter zijn. Kies voor erkenning binnen uw bedrijf en geniet de volgende voordelen:

 

Zijn er nog andere voordelen?

Het financiële voordeel is uiteraard niet de enige reden om uit te vissen hoe u de erkenning van competenties kunt integreren in uw hr-beleid: gaande van aanwerving, over de identificatie van de behoeften inzake competenties, opleidingstrajecten, de overdracht van kennis en knowhow, het motiveren, optimaal benutten en binden van werknemers tot interne en externe loopbaanmogelijkheden, … De meeste hr-processen kunnen verbeterd worden. En dat is niet alles! De erkenning van competenties laat u ook toe aan wettelijke verplichtingen te voldoen (verplichte certificeringen in bepaalde sectoren, de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, opleidings-cv …) en uw merkimago en concurrentievermogen te versterken. Als u ervoor kiest intern proeven te organiseren, levert dat de volgende voordelen op: minder tijdverlies en verplaatsingen en meer comfort voor de kandidaten, aangezien ze de proeven in een vertrouwde omgeving kunnen afleggen. Tot slot: weet dat personeel dat lekker in zijn vel zit en zich erkend voelt, meer inzet aan de dag legt om de missie van zijn bedrijf na te streven.

 

Aan het woord … 

Laurent Gall, Opleidingscoördinator bij Alimento (de voedingsindustriesector): “Sinds 2010 gaan de erkenningsaanvragen rechtstreeks uit van de bedrijven uit de sector. Hun beweegredenen zijn uiteenlopend: Damien Taillard, de zaakvoerder van twee Luikse bakkerijen, beperkte de risico’s die komen kijken bij een aanwerving door een bakker-patissier aan te werven met een ‘titre de compétence’; Spa Monopole wou zijn uitzendkrachten aan zich binden en hen kortetermijnperspectieven bieden; Delacre wou dan weer de competenties in zijn bedrijf meer bestendigen door de competenties die zijn werknemers in het veld verwierven te erkennen en ze zo optimaal te benutten. Ook nu hebben we contact met nog andere bedrijven die zich willen inzetten voor de erkenning van competenties, elk op grond van hun specifieke situatie.”

 

Hoe gaat dit alles precies in zijn werk?

Volg de leider! Het ‘Consortium de validation des compétences’ en uw beroepssector begeleiden u bij elke stap:

Eerst en vooral wint u informatie in: wat is de wettelijke, economische en institutionele context? Wat zijn de te volgen stappen? Wie is betrokken? Ben ik op mijzelf aangewezen? Welke ethische en kwaliteitsgaranties zijn er? Wat zijn de praktische aspecten? …

Vervolgens gaat u over tot een analyse: is mijn bedrijf hier klaar voor? Wat zijn de uitdagingen voor mijn bedrijf en werknemers? Hoe kan ik de erkenning van competenties integreren in mijn personeelsbeleid? Met welke beroepen kan ik best beginnen? …

Wanneer dat allemaal duidelijk is, kunt u beginnen met het mobiliseren van actoren, plannen van stappen en voorbereiden van de communicatie.

Daarna is het tijd om dit alles concreet in te vullen. Daarbij moet u met name inzetten op informatie verstrekken aan kandidaten, hen helpen slagen en proeven (die voorbereid werden in samenwerking met de sector in kwestie) organiseren.

Wanneer al die stappen zijn gezet, is het tijd om conclusies te trekken en te beslissen hoe u de erkenning van competenties kunt verankeren in uw personeelsbeleid om ze te bestendigen.

Bij elke stap verstrekken wij u tools, tips en een luisterend oor … Kortom, praktische ondersteuning!

 

Waar kan ik meer informatie terugvinden?

Om meer te weten te komen over de in aanmerking komende beroepen en de erkende ‘Centres de validation des compétences’, kunt u terecht op www.cvdc.be

Voor meer informatie over de erkenning van competenties binnen het bedrijf (financiële steun, praktische aspecten, …) in Brussel of het Waals Gewest, kunt u contact opnemen met de opdrachtverantwoordelijken van het CVDC:

Séverine Deneubourg, s.deneubourg@cvdc.be – 0490 52 45 77

Marie Deronchêne, m.deronchene@cvdc.be – 0475 34 57 48

 

Het is ook de bedoeling dat aan het eind van dit jaar de Erkenning van competenties in het kader van de bedrijven wordt ingevoerd door de Nederlandstalige partners, met name de VDAB.

 

Marie Deronchêne (links op de foto)

Projectverantwoordelijke

Erkenning van competenties in de onderneming

Consortium de validation des compétences

Séverine Deneubourg (rechts op de foto)

Projectverantwoordelijke

Erkenning van competenties in de onderneming

Consortium de validation des compétences

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

BECI Community 14 maart 2019
Deel deze post
Archiveren